logo
Dung lượng 128g- Chuẩn kết nối :M2 6.0Gb/s-...
Bảo hành : 3 Tháng
Kho hàng : Còn hàng
Giá : 900.000 đ
Dung lượng 256g- Chuẩn kết nối :M2 6.0Gb/s-...
Bảo hành : 3 Tháng
Kho hàng : Còn hàng
Giá : 1.400.000 đ
Dung lượng 180g- Chuẩn kết nối :M2 6.0Gb/s-...
Bảo hành : 3 Tháng
Kho hàng : Còn hàng
Giá : 1.100.000 đ
- Dung lượng 256g- Chuẩn kết nối: mSATA 6.0Gb/s-...
Bảo hành : 3 Tháng
Kho hàng : Còn hàng
Giá : 1.400.000 đ
- Dung lượng 180g- Chuẩn kết nối 2.5 inch...
Bảo hành : 3 Tháng
Kho hàng : Còn hàng
Giá : 1.100.000 đ
- Dung lượng 256G- Chuẩn kết nối 2.5 inch...
Bảo hành : 3 Tháng
Kho hàng : Còn hàng
Giá : 1.400.000 đ
- Dung lượng 512g- Chuẩn kết nối 2.5 inch...
Bảo hành : 3 Tháng
Kho hàng : Còn hàng
Giá : 2.200.000 đ
-Ổ cứng SSD 512G SATA 3 6Gb/s 2.5'' hàng chính...
Bảo hành : 3 Tháng
Kho hàng : Còn hàng
Giá : Liên hệ
-Ổ cứng SSD 256G SATA 3 6Gb/s 2.5'' hàng chính...
Bảo hành : 3 Tháng
Kho hàng : Còn hàng
Giá : 1.400.000 đ
-Ổ cứng SSD 128G SATA 3 6Gb/s 2.5'' hàng chính...
Bảo hành : 3 Tháng
Kho hàng : Còn hàng
Giá : 900.000 đ
-Ổ cứng laptop dung lượng 320G, tốc độ...
Bảo hành : 3 Tháng
Kho hàng : Còn hàng
Giá : 450.000 đ
-Ổ cứng laptop dung lượng 500G, tốc độ...
Bảo hành : 3 Tháng
Kho hàng : Còn hàng
Giá : 650.000 đ